Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 791 111 800

Jak określić wartość środka trwałego?

W toku prowadzenia działalność przedsiębiorca nabywa środki trwałe niezbędne do funkcjonowania i rozwoju firmy.  Z czasem jednak może okazać się konieczna ich ewidencja, amortyzacja lub sprzedaż. W tym celu niezbędna staje się prawidłowa wycena składników majątku firmy. W powyższym artykule przedstawiamy zasady dotyczące określenia wartości środków trwałych. Zapraszamy do lektury!

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczywiste składniki majątku danego przedsiębiorstwa będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 10 tys. zł, które są przeznaczone do użytkowania w ramach prowadzonej przez niego działalności przez okres dłuższy niż jeden rok. Środkami trwałymi mogą być:

  • narzędzia;
  • inwentarz żywy;
  • nieruchomości i grunty;
  • środki transportu oraz maszyny;
  • urządzenia i sprzęty elektroniczne.

Poszczególne składniki majątku firmy zaliczające się do środków trwałych podlegają amortyzacji na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby przedsiębiorca mógł dokonać amortyzacji, niezbędna jest wycena wartości początkowej każdego ze środków trwałych – na tej podstawie ustalany jest odpowiedni wymiar naliczenia amortyzacji. Dokładne wyliczenie wartości początkowej zależy od kilku istotnych czynników, które przedstawiamy poniżej.

Sposób nabycia środka trwałego a wycena jego wartości

Przede wszystkim podstawą do ustalenia ceny początkowej środka trwałego jest sposób jego nabycia oraz koszty związane z jego eksploatacją. W tej kwestii nie ma miejsca na pomyłkę, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w wycenie, dokonanej przez biuro rachunkowe.

Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego, kwota należna zbywcy powinna być powiększona o koszty: transportu, montażu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, remontu, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz oprogramowania. Ponadto cena nabycia obejmuje opłaty: notarialne, celne, skarbowe, kredytowe. Przedsiębiorca może również do wartości środka trwałego doliczyć podatek VAT, ale tylko jeśli nabywca nie ma prawa do jego odliczenia.

Natomiast, gdy środek trwały przez przedsiębiorcę został nabyty w nieodpłatny sposób, wtedy wycenia się go według wartości rynkowej obowiązującej w dniu nabycia.  Z kolei, jeśli składnik majątku firmy został samodzielnie wytworzony przez przedsiębiorstwo, to zgodnie z art. 22g ust. 4 ustawy o PIT jego wycena odbywa się na podstawie kosztów związanych z jego wytworzeniem, które obejmują m.in.: użycie innych składników majątku, koszty wynagrodzeń za pracę, wykorzystanie usług obcych. 

W przypadku gdy przedsiębiorca jest współwłaścicielem środka trwałego, to jego wycena wartości dokonywana jest proporcjonalnie do udziałów przedsiębiorcy w jego własności. Kwestię tę reguluje art. 22g ust. 11 ustawy o PIT.