Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 791 111 800

Na czym polega audyt podatkowy?

Audyty podatkowe wykonywane są zgodnie z instytucją prawa podatkowego. Dotyczą przede wszystkich dużych firm i przedsiębiorstw. Pozwala na wewnętrzną weryfikację, czy aby ewidencja podatkowa oraz deklaracje i rozliczanie podatków jest przeprowadzane zgodnie z prawem. Podczas kontroli wykrywane są nieprawidłowości, kontroler może również zarekomendować wprowadzenie konkretnych zmian, które pozwolą na poprawienie błędów w aktualnych deklaracjach i uniknięcie ich popełniania w przyszłości.

Jak wygląda przeprowadzanie audytu podatkowego?

Podczas audytu podatkowego analizowana jest cała dostępna dokumentacja źródłowa. Audytor skupia się przede wszystkim  na fakturach, umowach handlowych, ewidencjach, deklaracjach, rejestrach i księgach podatkowych związanych z badanym zagadnieniem. Weryfikowane są również wewnętrzne procedury kontrahenta. Przeprowadzaniem audytów podatkowych zajmuje się Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Może mieć on postać audytu wstępnego lub audytu monitorującego. Audyt wstępny przeprowadzany jest przed zawarciem umowy o współdziałanie, natomiast audyt monitorujący wykonuje się w trakcie obowiązywania umowy i ma na celu sprawdzenie prawidłowość wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz skuteczności i dopasowania wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Przeprowadzaniem audytów finansowych zajmują się również certyfikowani specjaliści z biur rachunkowych. Podczas takiej kontroli biegły rewident sprawdza całą dostępną dokumentację oraz wykonuje testy przeglądowe, testy zgodności oraz testy ostateczne. Audyt finansowy może dotyczyć różnego zakresu działań finansowych. Rewident sprawdza metody rejestracji operacji gospodarczych przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, weryfikuje poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przestrzeganie procedur podatkowych.

Dlaczego tak ważne jest wykonywanie audytów podatkowych?

Regularne wykonywanie audytów podatkowych jest wskazane zwłaszcza dużym firmom lub przedsiębiorstwom rozliczającym się w oparciu o różne typy księgowości. Duża ilość transakcji oraz operacji gospodarczych może generować więcej błędów, potencjalnie groźnych dla firmy. Nawet najbardziej doświadczeni księgowi mogą niekiedy popełniać błędy, a ich odpowiednio wczesne wykrycie i naprawienie pozwoli uniknąć sporych konsekwencji.

Warto pamiętać, że rewidenci nie tylko wykrywają błędy, ale doradzają jak ich uniknąć w przyszłości i sprawniej rozwiązywać problematyczne sytuacje. Po wykonanym audycie rewident przygotowuje raport, w którym szczegółowo opisuje wyniki przeprowadzonego audytu oraz wnioski. W raporcie powinny znaleźć się również informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposób ich usunięcia.