Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 791 111 800

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów objęci są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). Na czym polega ta forma księgowości i kogo dotyczy? Więcej na ten temat w dalszej części naszego wpisu.

Najważniejsze zasady prowadzenia ewidencji przychodu

Przy rozliczaniu przychodów w formie ryczałtu obowiązują różne stawki w zależności od rodzaju wykonywanej czynności: 3%; 5,5%; 8,5%; 17% i 20%. Należy przy tym dodać, że od 1 stycznia 2021 roku limit przychodów dla ryczałtu wzrósł do 2 mln euro. Oznacza to, że ryczałtem mogą rozliczać się przedsiębiorcy, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły tego limitu.

Ewidencja przychodu powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego roku podatkowego. Uwzględniamy w niej wyłącznie przychody, a nie koszty. Każdy zapis w ewidencji powinien być poparty stosownymi dokumentami: fakturami VAT, fakturami i notami korygującymi, rachunkami, dokumentami celnymi. Jest to niezbędne przede wszystkim w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeśli osoba fizyczna nie wyraziła chęci otrzymania faktury, nie ma obowiązku jej wystawiania. Przy sprzedaży bez faktury ewidencjonowanie odbywa się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawianego na koniec dnia.

Ewidencja przychodów powinna zawierać co najmniej:

  • datę wpisu,
  • numer zestawienia,
  • numer dowodu księgowego, na podstawie którego dokonywany jest wpis,
  • datę uzyskania przychodu,
  • łączną kwotę przychodu podatkowego wedle obowiązującej stawki.

Chociaż, jak już zostało wspomniane, w ewidencji przychodów nie ujmuje się kosztów, to jednak nadal przedsiębiorca zobligowany jest do przechowywania dowodów zakupu towarów oraz prowadzenia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych — podobnie jak w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych.

Ewidencja przychodu — samodzielnie czy z biurem rachunkowy?

Teoretycznie jest to jedna z najprostszych form księgowości dla działalności gospodarczej. Można ją prowadzić w wersji papierowej, elektronicznej i z zastosowaniem specjalistycznych programów. Niemniej ewidencja przychodów wymaga skrupulatności, dokładności i przestrzegania pewnych zasad formalnych. Dlatego też przedsiębiorca może zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Jeśli jednak zdecydujemy się na współpracę z biurem rachunkowym, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Takiego obowiązku nie ma w przypadku samodzielnie prowadzonej ewidencji.